Ακτινοδιαγνωστικό Εργαστήριο

Το ακτινοδιαγνωστικό εργαστήριο του ιατρικού ομίλου Bio-Merimna στην Αττική είναι οργανωμένο βάσει διεθνών προδιαγραφών που ορίζουν την επένδυση σε σύχρονα, ποιοτικά και ελεγμένα ιατρικά μηχανήματα, τα οποία ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις και τις ανάγκες των ασθενών σήμερα, την ηλεκτρονική παρουσία και διαχείριση της εικόνας των ιατρείων, ώστε να είναι εύκολο για τον καθένα να έχει πρόσβαση σε χρήσιμες πληροφορίες και νέα του ιατρικού κλάδου, την εγκυρότητα της διάγνωσης και την ακτινοπροστασία.

Οι απεικονιστικές εξετάσεις, που πραγματοποιούνται στο ακτινοδιαγνωστικό εργαστήριο, είναι το πρώτο βήμα, για να μπορέσει ο γιατρός να δει και να ελέγξει την κατάσταση μιας συγκεκριμένης περιοχής που ταλαιπωρεί τον ασθενή. Η συνεχής τεχνολογική πρόοδος και η χρήση των ακτινών Χ καθιστούν εφικτή την παραγωγή ευκρινών εικόνων, που με τη σειρά τους επιτρέπουν την έλευση σε μια επιστημονικά εμπεριστατωμένη διάγνωση.