Ακτινοδιαγνωστικό

Το ακτινοδιαγνωστικό τμήμα είναι οργανωμένο βάσει διεθνών προτύπων που αφορούν στην ποιότητα του εξοπλισμού, την ηλεκτρονική διαχείριση της ιατρικής εικόνας, την εγκυρότητα της διάγνωσης και την ακτινοπροστασία.