Η μαστογραφία είναι η ακτινογραφία του μαστού που πραγματοποιείται στον μαστογράφο και αποτελεί σήμερα την πιο σημαντική εξέταση προληπτικού ελέγχου ανίχνευσης καρκίνου του μαστού. Οι τελευταίας γενιάς Ψηφιακοί Μαστογράφοι εξασφαλίζουν καλύτερη εικόνα και με ελάχιστη ακτινοβολία, καθιστούν δυνατή την ανίχνευση όγκων μεγέθους λίγων χιλιοστών (2-3 χρόνια πριν κάποια συμπτώματα γίνουν αντιληπτά από γυναίκα ή τον γιατρό της) αλλά και μικροαποτιτανώσεις, ένα εύρημα που πολλές φορές συνδέεται με αρχόμενο μη διηθητικό καρκίνο. Όσο μικρότερο είναι το μέγεθος του ογκιδίου τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα ίασης, καθώς και η πιθανότητα διατήρησης του μαστού.

Με την ψηφιακή μαστογραφία η πρόσληψη ακτινοβολίας είναι ελάχιστη και δεν έχει αποδειχθεί συσχέτιση μεταξύ ανάπτυξης καρκίνου του μαστού και μαστογραφίας, ενώ το όφελος που έχει μια γυναίκα από την έγκαιρη διάγνωση είναι ανυπολόγιστο!

Εξοπλισμός

Crystal Nova

Ψηφιακό σύστημα μαστογραφίας, υψηλής τεχνολογίας, με εξαιρετική ποιότητα εικόνας και ανιχνευτική ικανότητα 70%.

Χαμηλή δόση, κάτω απο τις κατευθυντήριες οδηγίες, έτσι ώστε να περιορίζεται η έκθεση της εξεταζόμενης,  

Εξαιρετική απόδοση, με δυνατότητα εξέτασης 18 ασθενών την ώρα.

Εως και 76% βελτίωση της παραγωγικότητας.

Εύκολο στην χρήση, εργονομικό για τους τεχνολόγους, δίνοντας τη δυνατότητα με το άγγιγμα ενός κουμπιού για γρήγορη και αυτόματη ρύθμιση των παραμέτρων.

Επιλογή μεταξύ τεσσάρων επιπέδων αντίθεσης, για την βελτιστοποίηση της οπτικής άνεσης. Μεγιστοποίηση της ορατότητας με υψηλή διαγνωστική απόδοση για κάθε τύπο μαστού, συμπεριλαμβανομένου και των εμφυτευμάτων.

Άνετο, ευέλικτο και γρήγορο για την καλύτερη εμπειρία των ασθενών. Η εξέταση μπορεί να ολοκληρωθεί σε 3 λεπτά.

Ο ψηφιακός μαστογράφος Crystal Nova, υποστηρίζεται απο τις πιο πρόσφατες τεχνολογικές υπηρεσίες, οι οποίες θα σας βοηθήσουν να μεγιστοποιήσετε τον χρόνο λειτουργίας του συστήματος.

Crystal Nova

Τμήματα