Οι υπέρηχοι αποτελούν μια από τις πλέον αξιόπιστες απεικονιστικές μεθόδους στην σύγχρονη ιατρική πράξη.
Ο άριστος εξοπλισμός του κέντρου με τα πλέον σύγχρονα μέσα υπερηχοτομογραφίας, παρέχει τη δυνατότητα για πλήρη έλεγχο όλων των οργάνων του ανθρώπινου σώματος.

Έγχρωμο υπερηχογραφημα – Triplex
Αγγείων – Τραχήλου – Καρωτίδων Αρτηρίων – Φλεβών άνω και κάτω άκρων Σπληνοπυλαίου άξονα

Υπερηχοτομογραφία – Ελαστογραφία συμπαγών οργάνων

Ήπατος
Στη παρακολούθηση χρονίων ηπατικών νόσων (μπορούν να δοθούν σχετικά ακριβείς ενδείξεις για την παρουσία προχωρημένης ίνωσης ή / και κίρρωσης).

Θυρεοειδούς
Στη διερεύνηση όζων στον υπερηχογραφικό έλεγχο του θυρεοειδή (δίνει περισσότερες πληροφορίες για την πιθανότητα ένας όζος να είναι κακοήθης). Δύναται να δώσει πληροφορίες για τη σκληρότητα τους, ακόμα και σε μη ψηλαφητές περιοχές. Η ελαστογραφία είναι μια συμπληρωματική εξέταση στο συμβατικό υπερηχογράφημα θυρεοειδούς , που διερευνά εύκολα, γρήγορα και ανώδυνα τη σκληρότητα μιας δεδομένης περιοχής και βασίζεται στο γεγονός ότι όσο πιο σκληρή είναι μια δεδομένη περιοχή τόσο αυξάνεται η πιθανότητα ύπαρξης κακοήθειας.

Μαστού
Για τη διερεύνηση ύποπτων ευρημάτων στον υπερηχογραφικό έλεγχο των μαστών (π.χ σε γυναίκες με ινοκυστική μαστοπάθεια αναδεικνύονται καλύτερα οι πραγματικές κύστεις από κακοήθειες που μοιάζουν με κύστεις).
Το υπερηχογράφημα μαστού είναι συμπληρωματικός έλεγχος της μαστογραφίας, ειδικά σε ασθενείς που έχουν πυκνό αδενικό ιστό καθώς επίσης και συμπληρωματικός έλεγχος στην κλινική εξέταση. Εάν έχουμε ένα ψηλαφητό εύρημα μπορούμε να δούμε αν είναι συμπαγές ή κυστικό.

Στο Όμιλο ΒΙΟΜΕΡΙΜΝΑ οι εξετάσεις υπερήχων και triplex διενεργούνται μόνο από την εξειδικευμένη επιστημονική ομάδα ακτινοδιαγνωστών μας.
Προϋπόθεση για τη σωστή εξέταση του υπερήχου αποτελεί η καλή γνώση και η εμπειρία του ακτινολόγου και η χρήση μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας.