Οι υπέρηχοι, όπως το Triplex, είναι συνηθισμένες μορφές εξέτασης. Το μηχάνημα για μια τέτοια εξέταση λαμβάνει ηχητικά κύματα και τα μετατρέπει σε εικόνα. 

Το διαγνωστικό κέντρο Bio-Merimna διαθέτει εξαιρετικό και σύγχρονο εξοπλισμό υπερηχοτομογραφίας και triplex, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξέταση όλων των ανθρώπινων οργάνων. 

Έγχρωμο υπερηχογραφημα – Triplex

Τα περισσότερα μηχανήματα για υπερηχογράφημα προβάλλουν ασπρόμαυρες εικόνες από την περιοχή που εξετάζεται κάθε φορά. Υπάρχει όμως και η τεχνολογία για υπερήχους Triplex, που επιτρέπει την έγχρωμη απεικόνιση.

Ένα έγχρωμο υπερηχογράφημα Triplex μπορεί να πραγματοποιηθεί για τον έλεγχο της κίνησης του αίματος στα αγγεία, τον τράχηλο, την καρωτίδα αρτηρίας και τις φλέβες στη σπλήνα.

Υπερηχοτομογραφία – Ελαστογραφία συμπαγών οργάνων

Ο γιατρός είναι σε θέση όχι μόνο να δει τα όργανα αλλά και να υπολογίσει πόσο ελαστικοί ή σκληροί είναι οι ιστοί.

Υπερηχογράφημα Ήπατος

Ένας υπέρηχος ήπατος είναι ο καλύτερος τρόπος παρακολούθησης της εξέλιξης χρόνιων ασθενειών του ήπατος. Ο ακτινολόγος μπορεί να αναγνωρίσει πιθανά σημάδια ίνωσης και κίρρωσης.

Υπερηχογράφημα Θυρεοειδούς

Οι όζοι αποτελούν ένα συχνό πρόβλημα για πολλούς ανθρώπους. Ο γιατρός μπορεί να εντοπίσει έναν όζο, να διαπιστώσει αν είναι κακοήθης ή όχι και να λάβει περαιτέρω πληροφορίες για αυτόν μέσα από το υπερηχογράφημα. Μετά την εύρεση όζων από τον υπέρηχο του θυρεοειδούς, η ελαστογραφία είναι μια συνετή κίνηση, αφού επιτρέπει στον γιατρό να διαπιστώσει αν η περιοχή είναι σκληρή ή όχι. Αυτή είναι εξαιρετικά σημαντική πληροφορία, αφού οι σκληρές περιοχές είναι ένδειξη κακοήθειας.

Υπερηχογράφημα Μαστού

Σε περίπτωση που εντοπιστεί κάποιο ανησυχητικό ή ύποπτο εύρημα κατά τη μαστογραφία, το υπερηχογράφημα μαστού θα δώσει τις απαντήσεις. Άτομα με πυκνό αδενικό ιστό, με κάποιο ψηλαφητό εύρημα και ασθενείς ινοκυστικής μαστοπάθειας αξίζει να προβαίνουν σε υπερηχογράφημα μαστού συχνά, ώστε να παρακολουθούν την πορεία της υγείας τους και να επέμβουν νωρίς αν χρειαστεί.

Το διαγνωστικό κέντρο Bio-Merimna απαρτίζεται από μια έμπειρη ομάδα ακτινοδιαγνωστών που εξειδικεύεται στις διάφορες εξετάσεις υπερήχων και triplex. Η τεχνογνωσία των ακτινολόγων και ο υπερσύγχρονος εξοπλισμός είναι τα μυστικά του ομίλου για τις έγκυρες και αξιόπιστες εξετάσεις.