Ο κάθε εξεταζόμενος θα πρέπει να ακολουθήσει τις οδηγίες που θα του δοθούν από τον γιατρό του σχετικά με την ορθή προετοιμασία για τις βιοχημικές εξετάσεις αίματος. Κάθε εξέταση απαιτεί ιδιαίτερη και προκαθορισμένη προετοιμασία. Οι βασικές οδηγίες που πρέπει να ακολουθηθούν για τις πιο συνηθισμένες βιοχημικές εξετάσεις αίματος παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω.

Για περαιτέρω πληροφορίες για την απαραίτητη προετοιμασία αλλά και για τη σπουδαιότητα των εξετάσεων, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Ο αρμόδιος γιατρός θα ενημερωθεί για την απορία σας και θα την επιλύσει.

Προετοιμασία για Βιοχημικές Εξετάσεις Αίματος

ΓΛΥΚΟΖΗ (GLU)

Ο εξεταζόμενος θα πρέπει να κάνει 12ωρη νηστεία. Η νηστεία αυτή μπορεί να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί οποιαδήποτε στιγμή μέσα στις 24 ώρες της ημέρας.

ΓΛΥΚΑΓΟΝΗ (GLYCA)

Για να πραγματοποιηθεί η εξέταση, το άτομο θα πρέπει να μην έχει φάει τίποτα τουλάχιστον 12 ώρες πριν. Θα ήταν συνετό να γίνει ρύθμιση των επιπέδων γλυκόζης πριν τον έλεγχο της γλυκαγόνης.

ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ (TG)

Πριν την αιμοληψία, ο εξεταζόμενος απαιτείται να προβεί σε: 1) 12ωρη νηστεία, και 2) σε αποχή από το αλκοόλ για 3 ημέρες.

ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ ΟΛΙΚΗ (T-CHO), XOΛΗΣΤΕΡΟΛΗ HDL (HDL-C), ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ LDL (LDL-C), ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ VLDL-C (VLDL-C)

12 ώρες πριν από την εξέταση, το άτομο θα πρέπει να μην έχει φάει. Επιτρέπονται μόνο ο καφές χωρίς ζάχαρη και το νερό. 3 εβδομάδες πριν την αιμοληψία, ο εξεταζόμενος θα πρέπει να ακολουθήσει σταθερό διαιτολόγιο. Η κατανάλωση αλκοόλ απαγορεύεται για τουλάχιστον 3 ημέρες πριν από μια τέτοια εξέταση.

ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗ (ΗBA L C)

Η λήψη ασπιρίνης και οι μεταγγίσεις επηρεάζουν και αλλοιώνουν τα αποτελέσματα. Η μέτρηση της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης αφορά την παραμονή της γλυκόζης εντός των ερυθρών αιμοσφαιρίων για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

ΣΙΔΗΡΟΣ (Fe)

Απαιτείται 12ωρη νηστεία πριν την εξέταση σιδήρου, καθώς επίσης απαγορεύεται η λήψη βιταμινών.

ΣΙΔΗΡΟΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ (TIBC), ΣΙΔΗΡΟΦΥΛΛΙΝΗ (TRF)

Η αιμοληψία πραγματοποιείται το πρωί. Ο εξεταζόμενος θα πρέπει να είναι νηστικός.

Αν ο εξεταζόμενος είναι υπό θεραπευτική αγωγή, είναι υψίστης σημασία να πραγματοποιηθεί η εξέταση πριν τη λήψη του φαρμάκου.

ΦΕΡΡΙΤΙΝΗ

Ο εξεταζόμενος θα πρέπει να μην έχει φάει τίποτα 2 ώρες πριν την αιμοληψία.

ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ

O εξεταζόμενος απαγορεύεται να καταναλώσει φαγητό 12 ώρες πριν την εξέταση. Όσο για υγρά, επιτρέπονται μόνο νερό και καφές χωρίς ζάχαρη. Επίσης, θα πρέπει να ακολουθήσει ένα σταθερό διαιτολόγιο για τις 3 εβδομάδες πριν την αιμοληψία. Το αλκοόλ απαγορεύεται για τουλάχιστον 3 ημέρες πριν την αιμοληψία.

ΟΜΟΚΥΣΤΕΙΝΗ

Για 12 ώρες πριν την εξέταση, το άτομο θα πρέπει να μην καταναλώσει καθόλου φαγητό. Συνιστάται η αποφυγή λήψης μεθοτρεξάτης, φαινυντοίνης, αντιεπιληπτικών, dopa, χολεστυραμίνης.

Ακόμη, απαγορεύεται η έκθεση σε Ν20 (αναισθησία). Η λήψη αντισυλληπτικών, οι ορμονοθεραπείες και η εγκυμοσύνη μειώνουν τα επίπεδα ομοκυστεΐνης στον ορό του αίματος. Αύξηση τιμών μπορεί να σημειωθεί από την έλλειψη της βιταμίνης Β12.

ΑΜΜΩΝΙΑ

O εξεταζόμενος απαγορεύεται να έχει καταναλώσει φαγητό και να έχει καπνίσει μέσα σε διάστημα 8 ωρών πριν την αιμοληψία.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΟΛΙΠΟΠΡΩΤΕΪΝΕΣ

Η 12ωρη νηστεία είναι υποχρεωτική πριν την εξέταση.

ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΟΛΙΚΟ (Ca)

Ο εξεταζόμενος θα πρέπει να μην έχει καταναλώσει φαγητό 8 ώρες πριν την εξέταση. Η αιμοληψία πραγματοποιείται το πρωί, γιατί σημειώνονται διακυμάνσεις μέσα στην ημέρα.

ΓΑΛΑΚΤΙΚΟ ΟΞΥ (LAC)

Για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η εξέταση, το άτομο θα πρέπει να είναι νηστικό και χαλαρό. Η αιμοληψία γίνεται το πρωί, συνήθως από τις 6 μέχρι τις 9 π.μ.

ΙΣΟΕΝΖΥΜΑ ΓΑΛΑΚΤΙΚΗΣ ΑΦΥΔΡΟΓΟΝΑΣΗΣ (LDHI)

Πριν την αιμοληψία, είναι σημαντικό το άτομο να είναι νηστικό και να απέχει από οινόπνευμα, αντιμηκυτιασικά, αντιεπιληπτικά, αντιβιοτικά και ηπαρίνη.

ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ

Ο εξεταζόμενος πρέπει να μην έχει καταναλώσει καθόλου φαγητό για τουλάχιστον 2 ώρες πριν την αιμοληψία.

ΟΞΑΛΟΞΕΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ (SGOT, AST), ΠΥΡΟΣΤΑΦΥΛΙΚΗ ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ (SGPT, ALT)

Ο εξεταζόμενος πρέπει να είναι εντελώς νηστικός πριν την εξέταση. Σε περίπτωση που βρίσκεται υπό φαρμακευτική αγωγή, δεν πρέπει να λάβει την προγραμματισμένη δόση του πριν την αιμοληψία.

ΦΡΟΥΚΤΟΖΑΜΙΝΗ

Απαιτείται τουλάχιστον 8ωρη νηστεία από τον εξεταζόμενο πριν την αιμοληψία. 48 ώρες πριν την εξέταση, δε θα πρέπει να ληφθεί ασκορβικό οξύ.

ΦΥΛΛΙΚΟ ΟΞΥ

Νηστεία για τουλάχιστον 8 ώρες πριν την εξέταση. Η ολιγόωρη αυτή νηστεία συμπεριλαμβάνει και την αποφυγή λήψης θεραπευτικής αγωγής.

ΦΩΣΦΟΛΙΠΙΔΙΑ

Ο εξεταζόμενος απαγορεύεται να καταναλώσει φαγητό 12 ώρες πριν την αιμοληψία.

ΧΑΛΚΟΣ (Cu)

Απαγορεύεται η λήψη αντιεπιληπτικών και οιστρογόνων όσων βρίσκονται υπό θεραπεία πριν την εξέταση. Η αιμοληψία γίνεται το πρωί (6-9 π.μ.).

ΧΛΩΡΙΟΥΧΑ (Cl)

Ο εξεταζόμενος πρέπει να είναι νηστικός πριν την αιμοληψία. Μία μέρα πριν την εξέταση, δεν επιτρέπεται η λήψη διουρητικών, κορτικοστεροειδών και θεοφυλλίνης.

ΨΕΥΔΑΡΓΥΡΟΣ (Zn)

Ο εξεταζόμενος πρέπει να προβεί σε τουλάχιστον 8ωρη νηστεία, για να μπορέσει να κάνει την εξέταση, η οποία πραγματοποιείται το πρωί (6-9 π.μ.).

ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΟΛΙΚΗ (TBIL)

Ο εξεταζόμενος καλείται να κάνει τουλάχιστον 2ωρη νηστεία πριν την αιμοληψία.

ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΘΡΟΜΒΙΝΗΣ (ΡΤ), ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΠΛΑΣΤΙΝΗΣ (ΡΤΤ), ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΘΡΟΜΒΟΠΛΑΣΤΙΝΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ (ΑΡΤΤ)

Ο εξεταζόμενος απαγορεύεται να καταναλώσει φαγητό τουλάχιστον για 2 ώρες πριν την εξέταση.

ΨΕΥΔΟΧΟΛΙΝΕΣΤΕΡΑΣΗ (CHE)

Για τουλάχιστον 8 ώρες πριν την αιμοληψία, ο εξεταζόμενος θα πρέπει να φροντίσει να είναι νηστικός.