Ο κάθε εξεταζόμενος θα πρέπει να ακολουθήσει τις οδηγίες που θα του δοθούν από τον γιατρό του σχετικά με την ορθή προετοιμασία για τις βιοχημικές εξετάσεις αίματος. Κάθε εξέταση απαιτεί ιδιαίτερη και προκαθορισμένη προετοιμασία. Οι βασικές οδηγίες που πρέπει να ακολουθηθούν για τις πιο συνηθισμένες βιοχημικές εξετάσεις αίματος παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω.

Για περαιτέρω πληροφορίες για την απαραίτητη προετοιμασία αλλά και για τη σπουδαιότητα των εξετάσεων, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Ο αρμόδιος γιατρός θα ενημερωθεί για την απορία σας και θα την επιλύσει.

Προετοιμασία για Βιοχημικές Εξετάσεις Αίματος

Ο εξεταζόμενος θα πρέπει να κάνει 12ωρη νηστεία. Η νηστεία αυτή μπορεί να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί οποιαδήποτε στιγμή μέσα στις 24 ώρες της ημέρας.

Για να πραγματοποιηθεί η εξέταση, το άτομο θα πρέπει να μην έχει φάει τίποτα τουλάχιστον 12 ώρες πριν. Θα ήταν συνετό να γίνει ρύθμιση των επιπέδων γλυκόζης πριν τον έλεγχο της γλυκαγόνης.

Πριν την αιμοληψία, ο εξεταζόμενος απαιτείται να προβεί σε: 1) 12ωρη νηστεία, και 2) σε αποχή από το αλκοόλ για 3 ημέρες.

12 ώρες πριν από την εξέταση, το άτομο θα πρέπει να μην έχει φάει. Επιτρέπονται μόνο ο καφές χωρίς ζάχαρη και το νερό. 3 εβδομάδες πριν την αιμοληψία, ο εξεταζόμενος θα πρέπει να ακολουθήσει σταθερό διαιτολόγιο. Η κατανάλωση αλκοόλ απαγορεύεται για τουλάχιστον 3 ημέρες πριν από μια τέτοια εξέταση.

Η λήψη ασπιρίνης και οι μεταγγίσεις επηρεάζουν και αλλοιώνουν τα αποτελέσματα. Η μέτρηση της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης αφορά την παραμονή της γλυκόζης εντός των ερυθρών αιμοσφαιρίων για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Απαιτείται 12ωρη νηστεία πριν την εξέταση σιδήρου, καθώς επίσης απαγορεύεται η λήψη βιταμινών.

Η αιμοληψία πραγματοποιείται το πρωί. Ο εξεταζόμενος θα πρέπει να είναι νηστικός.

Αν ο εξεταζόμενος είναι υπό θεραπευτική αγωγή, είναι υψίστης σημασία να πραγματοποιηθεί η εξέταση πριν τη λήψη του φαρμάκου.

Ο εξεταζόμενος θα πρέπει να μην έχει φάει τίποτα 2 ώρες πριν την αιμοληψία.

O εξεταζόμενος απαγορεύεται να καταναλώσει φαγητό 12 ώρες πριν την εξέταση. Όσο για υγρά, επιτρέπονται μόνο νερό και καφές χωρίς ζάχαρη. Επίσης, θα πρέπει να ακολουθήσει ένα σταθερό διαιτολόγιο για τις 3 εβδομάδες πριν την αιμοληψία. Το αλκοόλ απαγορεύεται για τουλάχιστον 3 ημέρες πριν την αιμοληψία.

Για 12 ώρες πριν την εξέταση, το άτομο θα πρέπει να μην καταναλώσει καθόλου φαγητό. Συνιστάται η αποφυγή λήψης μεθοτρεξάτης, φαινυντοίνης, αντιεπιληπτικών, dopa, χολεστυραμίνης.

Ακόμη, απαγορεύεται η έκθεση σε Ν20 (αναισθησία). Η λήψη αντισυλληπτικών, οι ορμονοθεραπείες και η εγκυμοσύνη μειώνουν τα επίπεδα ομοκυστεΐνης στον ορό του αίματος. Αύξηση τιμών μπορεί να σημειωθεί από την έλλειψη της βιταμίνης Β12.

O εξεταζόμενος απαγορεύεται να έχει καταναλώσει φαγητό και να έχει καπνίσει μέσα σε διάστημα 8 ωρών πριν την αιμοληψία.

Η 12ωρη νηστεία είναι υποχρεωτική πριν την εξέταση.

Ο εξεταζόμενος θα πρέπει να μην έχει καταναλώσει φαγητό 8 ώρες πριν την εξέταση. Η αιμοληψία πραγματοποιείται το πρωί, γιατί σημειώνονται διακυμάνσεις μέσα στην ημέρα.

Για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η εξέταση, το άτομο θα πρέπει να είναι νηστικό και χαλαρό. Η αιμοληψία γίνεται το πρωί, συνήθως από τις 6 μέχρι τις 9 π.μ.

Πριν την αιμοληψία, είναι σημαντικό το άτομο να είναι νηστικό και να απέχει από οινόπνευμα, αντιμηκυτιασικά, αντιεπιληπτικά, αντιβιοτικά και ηπαρίνη.

Ο εξεταζόμενος πρέπει να μην έχει καταναλώσει καθόλου φαγητό για τουλάχιστον 2 ώρες πριν την αιμοληψία.

Ο εξεταζόμενος πρέπει να είναι εντελώς νηστικός πριν την εξέταση. Σε περίπτωση που βρίσκεται υπό φαρμακευτική αγωγή, δεν πρέπει να λάβει την προγραμματισμένη δόση του πριν την αιμοληψία.

Απαιτείται τουλάχιστον 8ωρη νηστεία από τον εξεταζόμενο πριν την αιμοληψία. 48 ώρες πριν την εξέταση, δε θα πρέπει να ληφθεί ασκορβικό οξύ.

Νηστεία για τουλάχιστον 8 ώρες πριν την εξέταση. Η ολιγόωρη αυτή νηστεία συμπεριλαμβάνει και την αποφυγή λήψης θεραπευτικής αγωγής.

Ο εξεταζόμενος απαγορεύεται να καταναλώσει φαγητό 12 ώρες πριν την αιμοληψία.

Απαγορεύεται η λήψη αντιεπιληπτικών και οιστρογόνων όσων βρίσκονται υπό θεραπεία πριν την εξέταση. Η αιμοληψία γίνεται το πρωί (6-9 π.μ.).

Ο εξεταζόμενος πρέπει να είναι νηστικός πριν την αιμοληψία. Μία μέρα πριν την εξέταση, δεν επιτρέπεται η λήψη διουρητικών, κορτικοστεροειδών και θεοφυλλίνης.

Ο εξεταζόμενος πρέπει να προβεί σε τουλάχιστον 8ωρη νηστεία, για να μπορέσει να κάνει την εξέταση, η οποία πραγματοποιείται το πρωί (6-9 π.μ.).

Ο εξεταζόμενος καλείται να κάνει τουλάχιστον 2ωρη νηστεία πριν την αιμοληψία.

Ο εξεταζόμενος απαγορεύεται να καταναλώσει φαγητό τουλάχιστον για 2 ώρες πριν την εξέταση.

Για τουλάχιστον 8 ώρες πριν την αιμοληψία, ο εξεταζόμενος θα πρέπει να φροντίσει να είναι νηστικός.