Ιατρικά Κέντρα

Ελευσίνα

Διεύθυνση: Εθν.Αντιστάσεως 109 και Περσεφόνης Ελευσίνα
Τ.Κ.: 19200
Τηλέφωνο: 2105542530

Τμήματα:
Βιοπαθολογικό
Ακτινοδιαγνωστικό

Άνω Λιόσια

Διεύθυνση: Φυλής 99 – Άνω Λιόσια
Τ.Κ.: 13341
Τηλέφωνο:
2102484193 – 2102480233

Τμήματα:
Βιοπαθολογικό
Ακτινοδιαγνωστικό

Μάνδρα

Διεύθυνση: Β. Παλιγγίνη 9 – Μάνδρα
Τ.Κ.: 19600
Τηλέφωνο: 2105559970

Τμήματα:
Βιοπαθολογικό

Μαγούλα

Διεύθυνση: Θριασίου Πεδίου 48, Μαγούλα
Τ.Κ.: 19018
Τηλέφωνο: 2105555139

Τμήματα:
Βιοπαθολογικό