Από την έναρξη της πανδημίας COVID-19, τα παιδιά αποτελούσαν μια ομάδα με χαμηλό ποσοστό πιθανότητας να νοσήσουν βαριά από τον κορωνοϊό. Σύντομα όμως το πολυσυστημικό φλεγμονώδες σύνδρομο σε παιδιά (MIS-C) έκανε την εμφάνισή του και άλλαξε κάπως τα δεδομένα. Πρόκειται για ένα σύνδρομο που εκδηλώνεται μερικές εβδομάδες μετά τη νόσηση των παιδιών. Μεγάλος είναι ο αριθμός των παιδιών που καλούνται να αντιμετωπίσουν σοβαρά συμπτώματα, όπως πυρετό, πόνο στη κοιλιά, εμετούς, διάρροια και άλλα, λόγω του συνδρόμου αυτού, το οποίο μάλιστα επηρεάζει πολλά συστήματα του οργανισμού τους, και όχι μόνο το αναπνευστικό. Το έμπειρο ιατρικό προσωπικό στο διαγνωστικό κέντρο Bio-Merimna διαθέτει άριστο εξοπλισμό για τη διεξαγωγή εξετάσεων που τους επιτρέπει να προβεί σε έγκυρη αξιολόγηση και διάγνωση για το πολυσυστημικό φλεγμονώδες σύνδρομο σε παιδιά, ειδικά μετά από τη σοβαρή νόσηση από COVID-19.

Για παιδιά με μέτρια έως σοβαρά συμπτώματα, προτείνουμε τα ακόλουθα:

 • Γενική εξέταση αίματος ( CBC ,με τύπο λευκοκυττάρων, αιμοπετάλια)
 • Αναλογία ουδετερόφιλων προς λεμφοκύτταρα (NLR)

Δείκτες φλεγμονής

 • CRP
 • ΤΚΕ
 • Φερριτίνη

Ηπατικές δοκιμές

 • Αμινοτρανσφεράση αλανίνης (ALT/SGPT)
 • Ασπαρτική αμινοτρανσφεράση (AST/SGOT)
 • Γαλακτική αφυδρογονάση (LD)
 • γ ‐Γλουταμυλο τρανσφεράση (γ‐GT)

Δοκιμές ηλεκτρολυτών ορού

 • Νάτριο
 • Κάλιο

Δοκιμές νεφρικής λειτουργίας

 • Ουρία
 • Κρεατινίνη
 • Αναλογία ουρίας: κρεατινίνης
 • Εκτιμώμενος ρυθμός σπειραματικής διήθησης (eGFR)
 • Γενική εξέταση ούρων

Δοκιμές πήξης

 • PT/INR,
 • aPTT,
 • Δ-διμερή (D-Di),
 • Ινωδογόνο
 • Τροπονίνη I υψηλής ευαισθησίας (TnIhs)
 • Νατριουρητικό πεπτίδιο τύπου B (BNP) ή Αμινοτελικό άκρο του προπεπτιδίου του εγκεφαλικού νατριουρητικού πεπτιδίου (NT-proBNP)

Οι δείκτες φλεγμονής (CRP, φερριτίνη) μετρούνται τη στιγμή της εισαγωγής και στη συνέχεια σειριακά για την παρακολούθηση της εξέλιξης. Ο ΤΚΕ δεν είναι χρήσιμος για σειριακή παρακολούθηση.