• Αντιπυρηνικά αντισώματα IgG (ANA) με IIF
  • Συμπλήρωμα C3
  • Συμπλήρωμα C4
  • Ρευματοειδής παράγων (RF)
  • Αντισώματα IgG έναντι του κυκλικού κιτρουλλινιωμένου πεπτιδίου (ACPAs ,αντι-CCP)
  • Ηλεκτροφόρηση πρωτεϊνών ορού (SPEP)