Ανοσολογικός έλεγχος

 • Έλεγχος αντιφωσφολιπιδικών αντισωμάτων (aPLs)
 • Αντικαρδιολιπινικά αντισώματα IgG (aCL)
 • Αντικαρδιολιπινικά αντισώματα IgΜ (aCL)
 • Αντισώματα IgG έναντι της β2-γλυκοπρωτεΐνης Ι (a-β2-GPI)
 • Αντισώματα IgΜ έναντι της β2-γλυκοπρωτεΐνης Ι (a-β2-GPI)
 • Ολική ομοκυστεΐνη (tHcy)

Πηξιολογικός έλεγχος

 • Αντιπηκτικό λύκου (LAC)
 • Δραστικότητα αντιθρομβίνης (ΑΤ)
 • Δραστικότητα πρωτεΐνης C (PrC)
 • Αντιγόνο ελεύθερης πρωτεΐνης S (PrS)
 • Αντίσταση στην ενεργοποιημένη πρωτεΐνη C (APC-R)

Μοριακός έλεγχος

 • Μετάλλαξη G20210A της προθρομβίνης
 • Μετάλλαξη R506Q του FV Leiden
 • Μετάλλαξη JAK2V617F