Ένα θρομβωτικό επεισόδιο αποτελεί ένα σοβαρό ιατρικό περιστατικό που μπορεί να εμφανιστεί με διάφορους τύπους και μορφές. Πρέπει να σημειώσουμε ότι το σώμα μας δημιουργεί θρόμβους, όταν τραυματίζεται, ώστε να εμποδίσει την απώλεια αίματος. Είναι πιθανόν όμως η διαδικασία αυτή να ενεργοποιηθεί και όταν δεν υπάρχει αιμορραγία. Ανωμαλίες στο τοίχωμα των αγγείων που μεταφέρουν το αίμα ή προβλήματα στη σύνθεση και τη ροή του ίδιου του αίματος αποτελούν συχνές αιτίες για ένα θρομβωτικό επεισόδιο.

Το διαγνωστικό κέντρο Bio-Merimna διαθέτει άριστο εξοπλισμό για τη διεξαγωγή διαφόρων ειδών ελέγχων και εξετάσεων που επιτρέπουν στους γιατρούς να ανιχνεύσουν, να κατανοήσουν και να επιλύσουν κάθε ιατρικό ζήτημα που σχετίζεται με τις θρομβώσεις. 

Ανοσολογικός έλεγχος

 • Έλεγχος αντιφωσφολιπιδικών αντισωμάτων (aPLs)
 • Αντικαρδιολιπινικά αντισώματα IgG (aCL)
 • Αντικαρδιολιπινικά αντισώματα IgΜ (aCL)
 • Αντισώματα IgG έναντι της β2-γλυκοπρωτεΐνης Ι (a-β2-GPI)
 • Αντισώματα IgΜ έναντι της β2-γλυκοπρωτεΐνης Ι (a-β2-GPI)
 • Ολική ομοκυστεΐνη (tHcy)

Πηξιολογικός έλεγχος

 • Αντιπηκτικό λύκου (LAC)
 • Δραστικότητα αντιθρομβίνης (ΑΤ)
 • Δραστικότητα πρωτεΐνης C (PrC)
 • Αντιγόνο ελεύθερης πρωτεΐνης S (PrS)
 • Αντίσταση στην ενεργοποιημένη πρωτεΐνη C (APC-R)

Μοριακός έλεγχος

 • Μετάλλαξη G20210A της προθρομβίνης
 • Μετάλλαξη R506Q του FV Leiden
 • Μετάλλαξη JAK2V617F