Η ηπατική ίνωση προκαλείται και χαρακτηρίζεται από την ύπαρξη ινώδους ιστού στο ήπαρ. Η νόσος αυτή εμφανίζεται με διάφορες μορφές. Η μη αλκοολική λιπώδης ηπατική νόσος (NAFLD) αποτελεί έναν από τους πιο διαδεδομένους τύπους ηπατικής ίνωσης. Οι παράγοντες που την πυροδοτούν είναι τόσο γενετικοί όσο και περιβαλλοντικοί. Η εξέλιξη της νόσου αυτής είναι η μεταβολική δυσλειτουργία σχετιζόμενη με λιπώδη ηπατική νόσο (MAFLD). Η νέα αυτή ηπατική ίνωση συνδέεται με την παχυσαρκία, τον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2 ή με επιβράδυνση του μεταβολισμού. Άλλοι εξίσου σημαντικοί παράγοντες που συμβάλλουν στην εμφάνισή της είναι φλεγμονή χαμηλού βαθμού, το αυξημένο οξειδωτικό στρες, η μιτοχονδριακή δυσλειτουργία και η εντερική δυσβολία. Πέρα από τα προβλήματα στην περιοχή του ήπαρ, η MAFLD επιφέρει επιπτώσεις στις καρδιομεταβολικές λειτουργίες.

Η μεταβολική δυσλειτουργία σχετιζόμενη με λιπώδη ηπατική νόσο (MAFLD) είναι μια χρόνια πάθηση που χαρακτηρίζεται από συσσώρευση ηπατικού λίπους σε συνδυασμό με υποκείμενη μεταβολική δυσλειτουργία. Έχοντας εξελιχθεί από τον προηγούμενο όρο της μη αλκοολικής λιπώδους ηπατικής νόσου (NAFLD), ο όρος MAFLD συνεπάγεται στενότερα την παρουσία υπέρβαρου / παχυσαρκίας, διαβήτη τύπου 2 ή μεταβολικής δυσλειτουργίας ως βασικούς παθογόνους παράγοντες, οδηγώντας σε καλύτερη αναγνώριση ατόμων με αυτό το μεταβολικό ήπαρ νόσος. Η φλεγμονή χαμηλού βαθμού, το αυξημένο οξειδωτικό στρες, η μιτοχονδριακή δυσλειτουργία και η εντερική δυσβολία εμπλέκονται επίσης στην παθογένεσή της. Η MAFLD δεν σχετίζεται μόνο με επιπλοκές που σχετίζονται με το ήπαρ, αλλά και με ανεπιθύμητα καρδιομεταβολικά αποτελέσματα.

Το διαγνωστικό κέντρο Bio-Merimna διαθέτει εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για την διεξαγωγή μη επεμβατικών εξετάσεων που επιτρέπουν στους γιατρούς να λάβουν μια ακριβή εικόνα της κατάστασης των ασθενών τους. Οι εξετάσεις που προτείνονται για την αξιολόγηση μιας πιθανής ηπατικής ίνωσης είναι οι εξής:

 • Γενική εξέταση αίματος ( CBC ,με τύπο λευκοκυττάρων, αιμοπετάλια)
 • Αμινοτρανσφεράση αλανίνης (ALT/SGPT)
 • Ασπαρτική αμινοτρανσφεράση (AST/SGOT)
 • γ-GT

Βιοχημικός έλεγχος ομοιόστασης γλυκόζης

 • Γλυκόζη νηστείας (FPG)
 • Ινσουλίνη νηστείας (INS)
 • Δείκτης αντίστασης στη δράση της ινσουλίνης (HoMA-IR)
 • Ποσοτικός δείκτης ευαισθησίας στην ινσουλίνη (QUICKI)
 • Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη A1c (HbA1c)

Βιοχημικός έλεγχος λιπαιδιμικού προφιλ

 • Ολική χοληστερόλη (TC)
 • HDL-χοληστερόλη (HDL-C)
 • LDL-χοληστερόλη άμεση (dLDL-C)
 • sd-LDL-χοληστερόλη (sd-LDL-C)
 • Τριγλυκερίδια (TGs)
 • Λιποπρωτεΐνη (a) [LP(a)]
 • VLDL – χοληστερόλη (VLDL- C)
 • Μη HDL- χοληστερόλη (Non HDL- C)
 • TC / HDL- C
 • VLDL-C / TGs
 • TGs / HDL- C

Απεικονιστικός έλεγχος

 • Υπέρηχος (U/S)

Διαγνωστική προσπέλαση της MAFLD

 • Δείκτης Λιπώδους Διήθησης (FLI)
 • Δείκτης Ίνωσης-4 (FIB-4)
 • Βαθμολογία ίνωσης NAFLD (NFS)