Είναι πολύ σημανατικό όλοι οι άνθρωποι να αναγνωρίσουν ότι η κούραση και η κόπωση, αν και έχουν αρκετά κοινά στοιχεία, είναι δύο διαφορετικά πράγματα: το πρώτο είναι η αίσθηση μετά από μια μέρα όπου καταναλώθηκε περισσότερη ενέργεια απ’ ότι συνήθως, ενώ το δεύτερο αποτελεί μια σοβαρή και χρόνια πάθηση. Με την ίδια λογική, η έννοια της τεμπελιάς είναι υποτιμητικό και άδικο να προσδίδεται σε ένα άτομο που πάσχει από χρόνια κόπωση.

Στο διαγνωστικό κέντρο Bio-Merimna διεξάγονται επιστημονικές εξετάσεις που επιτρέπουν στους γιατρούς να αναγνωρίσουν, να μελετήσουν και να αξιολογήσουν το προφίλ ατόμων που πάσχουν από χρόνια κόπωση. Η διάγνωση για μια τέτοια πάθηση είναι αρκετά σύνθετη και απαιτεί μεγάλη προσοχή, καθώς οι αιτίες, τα συμπτώματα και οι θεραπείες ποικίλλουν.

 • Αμινοτρανσφεράση αλανίνης (ALT/SGPT);
 • Ασπαρτική αμινοτρανσφεράση (AST/SGOT);
 • Ασβέστιο (Ca)
 • Αλβουμίνη
 • Διορθωμένο Ca
 • Γενική εξέταση αίματος ( CBC ,με τύπο λευκοκυττάρων, αιμοπετάλια)
 • Αιμοσφαιρίνη A1c (HbA1c)
 • Θυρεοειδοτρόπος ορμόνη (TSH)
 • Νάτριο/Κάλιο
 • Ουρία
 • Κρεατινίνη
 • Εκτιμώμενος ρυθμός σπειραματικής διήθησης (eGFR)
 • Αναλογία ουρίας: κρεατινίνης