Ο κορωνοϊός είναι μια επικίνδυνη ασθένεια, αφού η ιατρική κοινότητα ακόμα μαθαίνει για τις επιδράσεις που μπορεί να επιφέρει η νόσηση από τον συγκεκριμένο ιό στον ανθρώπινο οργανισμό. Η θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια είναι μία από τις πιθανές συνέπεις που μπορεί να προκληθεί εξαιτίας της νόσησης από COVID-19. Η παρακολούθηση της υγείας ενός ασθενούς είναι σημαντική όχι μόνο κατά τη διάρκεια της νόσησης αλλά επίσης και μήνες μετά από αυτήν. Το διαγνωστικό κέντρο Bio-Merimna ενημερώνεται συνεχώς για όλες τις ιατρικές εξελίξεις και για αυτό προσφέρει τη δυνατότητα διεξαγωγής εξετάσεως ειδικά και περιπτώσεις ασθενών με θρομβωτική μικροαγγειοπάθεια λόγω του COVID-19.

  • Γενική εξέταση αίματος ( CBC, με αιμοπετάλια)
  • Ολικό συμπλήρωμα (CH50)
  • Γαλακτική αφυδρογονάση (LD)
  • Δ-διμερή (D-Di)
  • Δραστικότητα παράγοντα VIII (FVIII:C)
  • Προφίλ von Willebrand (vWF)
  • Δραστικότητα συμπαράγοντα ριστοσετίνης von Willebrand (vWF:RCo)
  • Παράγοντα von Willebrand αντιγόνο (vWFAg)
  • Αναλογία vWF:RCo / vWF: Ag
  • Δραστικότητα παράγοντα VIII (FVIIIC)