Βιοχημικός έλεγχος ομοιόστασης γλυκόζης

  • Γλυκόζη νηστείας (FPG)
  • Γλυκόζη 2ωρών
  • Ινσουλίνη νηστείας (INS)
  • Δείκτης αντίστασης στη δράση της ινσουλίνης (HoMA-IR)
  • Ποσοτικός δείκτης ευαισθησίας στην ινσουλίνη (QUICKI)
  • Γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη A1c (HbA1c)
  • Μέση εκτιμώμενη γλυκόζη (eAG)